Selasa, 02 Februari 2016

MENULIS ILMU,SUNNAH KAUM SALAFBagi Para Ikhwah Ketika TA'LIM
----------------------------------

 MENULIS ILMU,SUNNAH KAUM SALAF
 Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali رَحِمَهُ الله :

 "Dahulu para ulama salafus saleh dengan luasnya hafalan yang mereka miliki, dan masih kuatnya hafalan dikalangan mereka, mereka tetap memerintahkan untuk menulis agar mudah dihafal, terlebih lagi dizaman kita yang telah banyak ditinggalkan ilmu para pendahulu umat ini dan para imamnya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali yang tertulis di dalam kitab- kitab, disebabkan kesibukan penduduk zaman itu untuk mempelajari pandangan orang- orang terbelakang  dan menghafalkannya.
🗞 Berkata Abu Qilabah رَحِمَهُ الله :
الكتابة  أحب إلي من النسيان

 "Menulis lebih Aku sukai daripada lupa. "

 Ibnul Mubarak berkata:
لولا الكتاب لما حفظنا
 "Kalau bukan karena menulis, niscaya kami tidak akan bisa menghafal. "
(Syarah 'Ilal Tirmidzi: 1/ 43)

 Lalu bagaimana dengan Anda???
 Sumber :
 Telegram TIS

0 komentar:

Posting Komentar

 
Loading ...